Publishing House
Proceed to the Publishing House

Generative Anthropology and Transdisciplinary Inquiry: Religion, Science, Language & Culture

red. Magdalena Złocka-Dąbrowska , red. Beata Gaj

Publisher: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego , 2018
Page(s): 203
Section:
ISBN/ISSN: 9788380905160
Paper edition

20,00 PLN 18,00 PLN

In Stock

 

Author: red. Magdalena Złocka-Dąbrowska , red. Beata Gaj

Publisher: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego , 2018

Section:

Page(s): 203

ISBN/ISSN: 9788380905160

Interdyscyplinarny zbiór prac dotyczących antropologii generatywnej, zawierający najnowsze rozważania twórcy tej gałęzi nauki – profesora Erica Gansa.