Publishing House
Proceed to the Publishing House

Negacja w języku, tekście, dyskursie

Szkudlarek-Śmiechowicz Ewa red. , Cieśla Bartłomiej red. ,

Publisher: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2018
Page(s): 244
Section:
ISBN/ISSN: 9788381422055

 

Author: Szkudlarek-Śmiechowicz Ewa red. , Cieśla Bartłomiej red. ,

Publisher: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2018

Section:

Page(s): 244

ISBN/ISSN: 9788381422055

Oddajemy do rąk Czytelników monografię, w której Autorzy poddają refleksji naukowej zjawisko negacji. W tomie znalazły się artykuły językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, prawników, filozofów, logików. Publikacja ma więc charakter interdyscyplinarny, prezentujemy w niej bowiem wyniki badań nad negacją w wymiarze składniowym, semantycznym, logicznym, retorycznym, kulturowym, społecznym. Autorzy artykułów zgromadzonych w monografii proponują zarówno ujęcie systemowe negacji: syntaktyczne i semantyczne, jak i komunikacyjne: pragmatyczne, tekstowe, dyskursowe. Negację traktują wąsko – jako składnik semantycznej struktury zdania, mający wpływ na jego budowę formalną, za pomocą którego mówiący odrzuca wydany uprzednio lub domyślny sąd, a także szeroko – jako negowanie, odrzucenie tego, co było lub jest uznane za rzeczywiste, słuszne, właściwe, wartościowe, sprawiedliwe.