Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

O symbolu i obrazie

Maria Luiza Brzostowska

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2018
Stron: 292
Dział:
ISBN: 9788365787279
 
 
 

 

Maria Luiza Brzostowska

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2018

Dział:

Stron: 292

ISBN: 9788365787279

Obraz-symbol, bez względu na to, czy jest to wizerunek "boga siedzącego na lotosie", napisana na ścianie sekwencja samogłosek czy pojedyncza litera, nie stanowi obrazu "samego dla siebie", ale ujmowany być musi zawsze w kontekście "swojego świata". Stanowią go zaś z jednej strony odniesienia do obrazowanego i symbolizowanego, czyli jego obecność w wizerunku, z drugiej właściwa relacja do odczytującego, możliwa o tyle tylko, o ile ten ostatni uznaje siebie za element owej relacji, a własne uwarunkowania ontyczne, poznawcze, własne "tu i teraz", za współtworzące ją. Symbol-obraz stwarza kosmos nie przez swe istnienie, ale przez objawianie się w świecie zmysłowym i zapośredniczanie się w nim, podobnie jak obraz, który - według Gadamera - nie istnieje "sam w sobie" (nie istnieje wówczas "właściwie"), lecz "stwarza", stanowi byt w swej istocie dopiero ujęty "wraz ze swoim światem".

Maria Luiza Brzostowska (1976) - ukończyła studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, następnie studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie, gdzie w roku 2015 obroniła doktorat. Opracowuje naukowo zagadnienia pozostające na styku sztuki i filozofii. Prowadzi w tym obszarze również zajęcia praktyczne i teoretyczne dla dzieci i młodzieży.