Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sabotaże nacjonalistów ukraińskich oraz akcja represyjna władz polskich w Małopolsce Wschodniej w 1930 roku w świet

Adam Adrian Ostanek

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 2018
Stron: 220
Dział:
ISBN: 9788394625764
 
 
 

 

Niniejsza edycja źródeł zawiera, poza jednym wyjątkiem, niepublikowane do tej pory dokumenty pozyskane przez Autora w trakcie kwerend w archiwach polskich i ukraińskich. Wszystkie one dotyczą wydarzeń jakie miały miejsce latem i jesienią 1930 roku na obszarze województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Przybliżają one przebieg akcji sabotażowej kierowanej przez  ukraińskich nacjonalistów oraz działań jakie podjęły władze polskie, aby wystąpieniom tym przeciwdziałać i ukarać winnych.

Wśród dokumentów znajdują się zarządzenia prewencyjne, sprawozdania ze spotkań urzędników różnych szczebli oraz instrukcje i okólniki, zawierające wytyczne dla działań policji i wojska. Cenne są także sprawozdania komendantów wojewódzkich Policji Państwowej oraz poszczególnych wojewodów z przebiegu akcji represyjnej.