1: 3bd5463cafd7d925637ee6e7f7c6b48d Zeszyty historyczne WIN-u 46 - Księgarnia Akademicka Kraków
Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zeszyty historyczne WIN-u 46

Page(s): 256
Section:
ISBN: 123106X46
Printed edition
 

32,00 PLN 28,80 PLN

In Stock

 

Section:

Page(s): 256

ISBN: 123106X46

W najnowszym numerze „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 46, rok XXVI, ss. 256) polecamy m.in. artykuł Dominika Panasiuka na temat niepodległościowego podziemia na Ziemi Chełmskiej (Rejon II chełmskiego obwodu AK-DSZ-WiN w latach 1944-1947. Struktura organizacyjna i działalność), opis aktualnego stanu badań nad konspiracją wojenną na południowych Kresach II RP autorstwa Michała Wenklara (Okręgi Stanisławów i Tarnopol ZWZ-AK. Stan badań i postulaty badawcze), a także studium przypadku Marcina Kasprzyckiego na temat działań komunistów wobec parafii w Kamionce Wielkiej („Kamionka to robota władz a szczególnie służby bezpieczeństwa”. Rola komunistycznej policji politycznej w działaniach dezintegracyjnych wobec Kościoła katolickiego na przykładzie parafii w Kamionce Wielkiej) oraz przygotowane przez Jarosława Piotra Ptaka materiały dotyczące kontaktów z UB i SB Franciszka Abraszewskiego „Boruty” („Boruta”. Ślady agenturalnej przeszłości).