Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą

Marlena Gęborska

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH, 2018
Stron: 280
Dział:
ISBN: 9788365741165
Wydanie drukowane
 

65,00 58,50

Pozycja dostępna

 

Przedmiotem niniejszej publikacji są działania bibliotek aktywnie promujących książkę dziecięcą, z uwzględnieniem działań podejmowanych we współpracy z twórcami literatury dla dzieci i młodzieży oraz różnymi instytucjami. Zasadniczym celem rozprawy jest ukazanie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Do celów szczegółowych należą:

  • przedstawienie typologii i funkcji najpopularniejszych imprez bibliotecznych dla dzieci i młodzieży,
  • ukazanie biblioteki jako jednego z elementów systemu promocji książki dziecięcej,
  • wyznaczenie wspólnych obszarów promocji biblioteki oraz pisarzy dla dzieci i młodzieży.

Praca ma charakter syntetyczny, diagnostyczny oraz pragmatyczny.

Powinna posłużyć zarówno badaczom, jak i bibliotekarzom jako przewodnik, który pozwoli na rozeznanie w możliwościach, określenie popełnianych błędów i wypróbowanie rozwiązań, które sprawdziły się już w innych bibliotekach, bądź mają szansę się sprawdzić, biorąc pod uwagę kierunki zachodzących w bibliotekarstwie zmian.

Promocja książki i biblioteki powinna nie tylko polegać na ich prezentacji, ale też edukować, dążyć do zrozumienia i akceptacji, czyli tworzyć przestrzeń do działań.

(ze Wstępu)

 

Spis treści

 

Wykaz skrotow i akronimow

Wstęp

1. Udział bibliotek w ogolnopolskich akcjach promujących książkę i czytelnictwo 

1.1. Związki biblioteki z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom”

1.2. Bookcrossing – ogolnopolska akcja (czerwiec) z imprezami towarzyszącymi (od 2004 roku) 

1.3. „Dzielę się książkami” – akcja społeczna zainicjowana w 2011 roku przez Fundację „Dziecko i Kultura” 

1.4. Booktalking w praktyce

1.5. Ogolnopolska moda na biblioteczne konkursy fotograficzne „Przyłapani na czytaniu” 

2. Działania bibliotek skierowane do młodego odbiorcy 

2.1. Najpopularniejsze typy imprez bibliotecznych, formy pracy z czytelnikiem 

2.1.1. Imprezy cykliczne, związane z akcjami ogolnopolskimi 

2.1.2. Cykliczne, planowane lokalnie 

2.1.3. Długofalowe

2.1.4. Okolicznościowe 

2.1.5. Inicjacyjne 

2.2. Analiza funkcjonalna imprez czytelniczych 

2.3. Materiały dokumentujące życie kulturalne bibliotek 

3. Tworca aktywnie promujący swoje pisarstwo w bibliotece 

3.1. Analiza aktywności wybranych wspołczesnych pisarzy 

3.2. Geografia spotkań autorskich w Polsce

Zakończenie 

Wykaz załącznikow 

Załącznik 1. Kwestionariusz ogolnopolskiej ankiety 

Załącznik 2. Plakaty promujące „Tydzień Bibliotek” 

Załącznik 3. Propozycja rocznego kalendarza imprez tematycznych 

Załącznik 4. Materiały dokumentujące życie kulturalne bibliotek 

Załącznik 5. Wyniki ogolnopolskiej ankiety – wykaz 85 autorow 

Załącznik 6. Schemat sprawozdania z organizacji imprezy bibliotecznej 

Załącznik 7. Wykaz konkursow literackich i nagrod za tworczość dla dzieci i młodzieży 

Załącznik 8. Znaczenie blogu bibliotecznego – wywiad 

Wykaz tabel, wykresow, rycin i zdjęć 

Bibliografia i netografia 

Indeks osobowy 

Indeks przedmiotowy 

Abstrakt