Publishing House
Proceed to the Publishing House

Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa

Blech Roksana red. , Karpowicz-Słowikowska Sylwia red. ,

Publisher: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo, 2018
Page(s): 282
Section:
ISBN/ISSN: 8378656470

 

Author: Blech Roksana red. , Karpowicz-Słowikowska Sylwia red. ,

Publisher: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo, 2018

Section:

Page(s): 282

ISBN/ISSN: 8378656470

Niniejszy tom zbiera wypowiedzi historyków i teoretyków literatury, teologów oraz edytorów. Profil pomieszczonych tekstów jest poszerzony o rozmaite konteksty, a horyzonty podejmowanych badań wyznacza perspektywa dorobku beletrystycznego i publicystycznego Prusa. Przedmiotem namysłu Autorów stały się zagadnienia wielowymiarowości myśli pisarza oraz jej filozoficznego, teologicznego, socjologicznego, historycznego, przyrodniczego aspektu. W prezentowanych tekstach widzimy więc drobiazgowe interpretacje pojedynczych utworów Prusa, analizy porównawcze z dziełami innych autorów, ujęcia syntezujące wybrane problemy twórczości autora Lalki, a także badania językoznawcze i koncepcje edytorskie.