Publishing House
Proceed to the Publishing House

Książka a stalinizm. Centralny Urząd Wydawnictw Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego w Polsce 1951-1956

Agnieszka Chamera-Nowak

Publisher: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2019
Page(s): 444
Section:
ISBN/ISSN: 9788365741325
Paper edition

37,00 PLN 33,30 PLN

In Stock

 

Author: Agnieszka Chamera-Nowak

Publisher: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2019

Section:

Page(s): 444

ISBN/ISSN: 9788365741325

Agnieszka Chamera-Nowak wykonała dużą pracę, mającą na celu wprowadzenie do obiegu naukowego nowych ustaleń, dotyczących analizowanego przez nią Urzędu.

Skala trudności, przed którymi stanęła była wyjątkowa, co wynikało z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, podjęła się zadania pionierskiego: nikt wcześniej nie zajmował się szerzej tym tematem. Po drugie, analiza funkcjonowania tego Urzędu wymagała wybitnych kompetencji w trzech dziedzinach: wydawnictw, poligrafii i księgarstwa. Każda z nich posiada własną specyfikę, wypracowała własny, hermetyczny żargon, zestaw pojęć, których zrozumienie nie jest zadaniem łatwym. Dodatkowo taka analiza nie jest możliwa bez zapoznania ze skomplikowanym kontekstem politycznym polskiego stalinizmu oraz elementami nauki o organizacji i zarządzaniu. Dr Chamera-Nowak wywiązała się z tego zadania bardzo dobrze.