Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dziennik myśli, Pochwała głupoty

Lew Szestow

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2018
Stron: 135
Dział:
ISBN: 9788373068193
 
 
 

 

Książka prezentuje teksty wybitnego i niezależ­nego myśliciela, jednego z prekursorów egzystencjalizmu, Lwa Szestowa. Wybór ten zawiera tłuma­czenia mało znanych zapisów jego diariusza filozo­ficznego Dziennik myśli oraz pracy polemicznej Pochwała głupoty, a także artykułów Mikołaja Bierdiajewa i Aleksego Riemizowa, poświęconych Szestowowi, jego dziełu i osobie. We wprowadzeniu o publikacji ukazana została sylwetka twórcza Szestowa w aspekcie jego poglądów filozoficzno-religijnych; zaprezentowano go jako myśliciela, walczącego z fatalistyczną władzą rozumu, i autora, który zaproponował nowy wymiar myślenia w for­mule sola fide. Będąc przeciwnikiem wszelkich zniewalających „konieczności" i „oczywistości", okazał się on filozofem subiektywistą, oryginalnym apologetą „myśli żywej", chwalcą niewiedzy, czyli „głupoty". Szestow, filozof z przypadku i literat z zamiłowania, objawił się tu ponadto w perspek­tywie historycznoliterackiej, był bowiem stale obecny w życiu literackim i intelektualnym Rosji przedrewolucyjnej i na emigracji we Francji, obficie czerpiąc inspiracje myślowe ze źródła literatury.