Publishing House
Proceed to the Publishing House

Odsłony mitu. Metafizyczne źródła myślenia mitycznego w wybranych projektach ideowych literatury XX i XXI wieku

Anna Szóstak

Uniwersytet Zielonogórski, 2018
Page(s): 264
Section:
ISBN: 9788378423140
 
 
 

 

Anna Szóstak

Uniwersytet Zielonogórski, 2018

Section:

Page(s): 264

ISBN: 9788378423140

Niniejsza praca pomyślana została jako zamknięcie, przynajmniej na tym etapie badań, pewnego cyklu rozważań połączonych wiodącym tematem i perspektywą
mitu, który wyznaczał horyzont sensu largo szczegółowych rozpoznań w obrębie literatury XX i XXI wieku z jej specyfiką kształtowaną przez zmiany świadomościowe związane przede wszystkim z burzliwą i dramatyczną historią tego okresu. Mit pojmowany
jest tu nie tylko jako kategoria metodologiczna umożliwiająca filozoficzną refleksję nad kondycją i istotą funkcjonowania człowieka w kulturze i historii czy forma świadomości1, ale również jako rodzaj konstruktu pojęciowego i mentalnego dającego narzędzia do opisu zmieniającej się gwałtownie rzeczywistości i podejmowanych
nieustannie prób jej uporządkowania, a przede wszystkim opatrzenia znaczeniami. Mity bowiem, jak pisał Rollo May, „są narracyjnymi wzorami, nadającymi
ludzkiej egzystencji znaczenie.

[Z podsumowania]