Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w środowisku szkolnym młodzieży uzdolnionej artystycznie

Małgorzata Kuśpit

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018
Stron: 296
Dział:
ISBN: 9788322791271
 
 
 

 

Małgorzata Kuśpit

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018

Dział:

Stron: 296

ISBN: 9788322791271

Publikacja znacznie uzupełnia wiedzę na temat funkcjonowania uczniów uzdolnionych artystycznie oraz, co więcej, wskazuje na specyfikę poszczególnych uzdolnień. Dzięki temu można określić różnice w sytuacji radzenia sobie ze stresem pomiędzy uczniami uzdolnionymi artystycznie oraz niesprofilowanymi, jak też między uczniami uzdolnionymi plastycznie i muzycznie. Wiedza ta może mieć szczególne zastosowanie w konstruowaniu programów dydaktycznych odpowiednich dla poszczególnych szkół, jak również przyczyniać się do zindywidualizowanego podejścia nauczycieli, wychowawców i rodziców do uczniów uzdolnionych. Zwiększenie świadomości na temat różnic w tym zakresie może przyczyniać się do właściwego doboru środków i metod nauczania oraz odpowiedniego ukierunkowania o rozwoju uzdolnień.

Z recenzji prof. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak