Publishing House
Proceed to the Publishing House

Składnia żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej

Janina Labocha

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2019
Page(s): 166
Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka, 27
Section:
ISBN/ISSN: 9788381380362
Paper edition

30,00 PLN 27,00 PLN

In Stock

 

Author: Janina Labocha

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2019

Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka, 27

Section:

Page(s): 166

ISBN/ISSN: 9788381380362

Praca Składnia żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej została napisana w latach 1977‒1980 w ramach działalności zespołu naukowego badającego, pod kierunkiem prof. dra hab. Bogusława Dunaja, język mówiony Krakowa. Z powodu trudności wydawniczych w tamtych latach praca ta, obroniona w roku 1981 jako rozprawa doktorska, nie została opublikowana w postaci książki. W roku 1985 i 1986 ukazało się streszczenie części pracy w czasopiśmie „Polonica” (XI, 1985: 119‒146; XII, 1986: 203‒217) pt. Sposoby wyrażania żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej. Zdecydowałam się na publikację po latach całości opracowania bez dokonywania w nim głębszych zmian. Mam nadzieję, że mimo upływu lat i pewnych niedociągnięć metodologicznych książka ta wniesie wkład w wiedzę o funkcjonowaniu żądań we współczesnej komunikacji mówionej.