Publishing House
Proceed to the Publishing House

Mistyka przeżyciowa z obrazem mistyki studyjnej

Stanisław Urbański

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017
Page(s): 164
Section:
ISBN: 9788380903807
 
 
 

 

Pionierskie opracowanie polskiej mistyki przeżyciowej i studyjnej na przekroju 1000-lecia Polski. Przedmiotem pierwszej mistyki jest doświadczenie mistyczne konkretnej osoby; przedmiotem drugiej jest to samo, ale ujęte metodologią naukową. Obydwa rodzaje mistyki stanowią jedną wielką polską tradycję mistyki.