Publishing House
Proceed to the Publishing House

Dziedzictwo klasztoru Augustianów-eremitów z Książa Wielkiego. Dokumenty z lat 1783-1900

oprac. Agnieszka Fluda-Krokos

Publisher: Uniwersytet Pedagogiczny, 2019
Page(s): 274
Section:
ISBN/ISSN: 9788380841949
Paper edition

56,00 PLN 50,40 PLN

In Stock

 

Author: oprac. Agnieszka Fluda-Krokos

Publisher: Uniwersytet Pedagogiczny, 2019

Section:

Page(s): 274

ISBN/ISSN: 9788380841949

Opracowane przez Autorkę dokumenty – liczne inwentarze, spisy sprzętów kościelnych, opisy, wykazy, protokoły – dotyczą stanu majątkowego i wyglądu zabudowań klasztoru Augustianów-eremitów w Książu Wielkim przed kasatą, a także kwestii gospodarczych i prawnych po przeprowadzonej kasacie. Edycja ta, poprzedzona przedmową, opatrzona przypisami i słowniczkiem, stanowi istotny wkład do historii klasztoru, ale też historii prawnej i gospodarczej ziem polskich, dziejów kultury materialnej i duchowej.