Publishing House
Proceed to the Publishing House

Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej. W perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa

Jarosław Jarząbek

Publisher: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2019
Page(s): 232
Section:
ISBN/ISSN: 9788323536390
Paper edition

36,00 PLN 32,40 PLN

In Stock

 

Author: Jarosław Jarząbek

Publisher: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2019

Section:

Page(s): 232

ISBN/ISSN: 9788323536390

Autor podejmuje problem skali militaryzacji i dynamiki wzrostu wydatków wojskowych w subregionie Zatoki Perskiej. Przyczyny intensywnej rozbudowy potencjałów wojskowych przez poszczególne państwa, prowadzącej do nakręcania spirali zbrojeń, analizuje z perspektywy teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa.

Przyjęta hipoteza badawcza zakłada, że skala militaryzacji subregionu Zatoki Perskiej determinowana jest przez zespół trzech powiązanych ze sobą czynników: znaczną skalę napięć, konfliktów i obiektywnie istniejących zagrożeń dla bezpieczeństwa państw subregionu, subiektywną percepcję tych zagrożeń przez poszczególnych aktorów sekurytyzujących oraz czasową dostępność zasobów finansowych. Państwa subregionu Zatoki Perskiej zwiększają zatem swój potencjał militarny, ponieważ subiektywnie czują się zagrożone, a także dlatego, że dysponują niezbędnymi do tego zasobami.