Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Radykalny nonantropocentryzm. Martin Heidegger i ekologia głęboka

Magdalena Hoł-Łuczaj

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
Stron: 288
ISBN: 9788323535782
 
 
 

 

Magdalena Hoł-Łuczaj

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018

Stron: 288

ISBN: 9788323535782

Autorka publikacji podejmuje polemikę z interpretacjami, według których filozofia Martina Heideggera wpisuje się w tradycję antropocentryzmu. Stara się nie tylko oddalić niemożność zaadaptowania filozofii Heideggera przez ekofilozofię w ogóle i ekologię głęboką w szczególności, lecz pokazuje także, że przedstawiciele ekologii głębokiej nie wykorzystali w pełni potencjału myśli Heideggera do uzasadnienia centralnych założeń dla swojego stanowiska. Dowodzi, że Heidegger był prekursorem paradygmatu radykalnie nieantropocentrycznego w daleko większym stopniu niż dostrzegli to ekologowie głębocy.

******

Radical Non-Anthropocentrism. Martin Heidegger and Deep Ecology

The book is a polemic on Martin Heidegger’s philosophy associated with anthropocentrism tradition. The author demonstrates that Heidegger was a forerunner of a radically non-anthropocentric paradigm, far more significant than it was recognized by deep ecologists.