Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Armia rosyjska w Wielkiej Wojnie

Mikołaj Gołowin

Wydawnictwo Napoleon V, 2018
Stron: 277
Dział:
ISBN: 9788378897637
 
 
 

 

Mikołaj Gołowin

Wydawnictwo Napoleon V, 2018

Dział:

Stron: 277

ISBN: 9788378897637

Mikołaj Gołowin przedstawił w tej książce organizację, rolę i dokonania armii rosyjskiej podczas Wielkiej Wojny. W pierwszym rozdziale omówił przepisy dotyczące poboru, a w drugim rozłożenie ciężaru poboru. Rozdział trzeci poświęcony został przyczynom niezadowalającej organizacji i zaopatrzenia, natomiast czwarty - zasobom ludzkim i stanowi armii. Rozdział piaty przedstawia straty armii, szósty opisuje wojska liniowe i rezerwę, siódmy - uzbrojenie i amunicję, ósmy - żywienie i wyposażanie armii, a dziewiąty - organizację transportu. Przedostatni rozdział dotyczy nastrojów w armii przed wybuchem rewolucji, a ostatni - rozpadu państwa w 1917 roku.