Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.)

Marek Olejnik

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2019
Stron: 348
Dział:
ISBN/ISSN: 9788322791844
Wydanie papierowe

42,00 37,80

Pozycja dostępna

 

Autor: Marek Olejnik

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2019

Dział:

Stron: 348

ISBN/ISSN: 9788322791844

Marek Olejnik należy do młodego pokolenia polskich onomastów o zainteresowaniach regionalnych. […]

W [prezentowanej] książce […] zajął się problematyką antroponimiczną, wybierając na przedmiot swych badań historyczne nazwy osobowe starostwa grabowieckiego. Badania te wypełniają lukę przestrzenną w regionie, istnieje bowiem kilka monografii sąsiednich ziem (ziemia chełmska, starostwo hrubieszowskie, Wołyń), natomiast starostwo grabowieckie nie było dotychczas przedmiotem badań innych onomastów [….

Opracowanie wpisuje się w istniejący zbiór polskich monografii regionalnych, a jego przejrzysty układ i sposób opracowania ułatwią w przyszłości badania porównawcze. Materiał ilustracyjny zaczerpnięto z rękopiśmiennych źródeł archiwalnych, dotychczas niemal niewykorzystanych przez onomastów, […] [uporządkowano i objaśniono], zamieszczono również szereg tabel i wykresów obrazujących procesy rozwojowe. […]

Monografia Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.) stanowi cenne uzupełnienie naszej wiedzy na temat historii polskiej antroponimii na pograniczu polsko-ukraińskim.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej