Publishing House
Proceed to the Publishing House

Wielkopolanie w walce o granicę wschodnią Rzeczypospolitej 1918-1920

red. Boguslaw Polak

Muzeum Regionalne w Kościanie, 2003
Page(s): 188
Section:
ISBN: 9788391348420