Publishing House
Proceed to the Publishing House

Dziennik polskiego sejmu dzielnicowego w Poznaniu w Grudniu 1918 r.

Andrzej wydał Gulczyński

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK, 2018
Page(s): 216
Section:
ISBN: 9788376543550

 
 
 

 

W dniu 12 listopada 1918 r. Wydział Wykonawczy Centralnego Komitetu Obywatelskiego postanowił ujawnić działalność Komitetu i powołać Tymczasowy Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w składzie: ks. Stanisław Adamski, poseł Wojciech Korfanty i redak¬tor Adam Poszwiński. Najważniejszym jego zadaniem było reprezentowanie spraw wszystkich Polaków zamieszkałych na ziemiach objętych granicami państwa niemieckiego oraz doprowadzenie do utworzenia Naczelnej Rady Ludowej, którą miał wyłonić Polski Sejm Dzielnicowy.
Myśl zwołania Sejmu nawiązywała do stosowanej dotychczas z powodzeniem formy wypowiadania się społeczeństwa polskiego – sejmików oświatowych i gospodarczych. Autorem koncepcji struktury organizacji Polaków na terenie Rzeszy był ks. Stanisław Adamski, znany działacz spółdzielczy (patron Związku Spółek Zarobkowych, współpracownik i następca ks. Piotra Wawrzyniaka).
W czasie obrad Sejmu (3-5 grudnia 1918) ukazały się cztery numery gazetki pt. „Dziennik sejmowy streszczający przebieg Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu”. Autorami opracowania byli Maciej Wierzbiński, Maria Ruszczyńska, Czesław Kędzierski, Antoni Konieczny. To oni po zakończeniu obrad – nakładem Księgarni i Drukarni św. Wojciecha – wydali w formie broszury zawarty w nich opis obrad z obszernymi cytatami wystąpień, niektórych w całości. To ta właśnie broszura jest podstawą niniejszej edycji Dziennika.
Opracowując tekst Dziennika m.in. uwspółcześniono pisownię i interpunkcję, poprawiono oczywiste błędy drukarskie. W celu łatwiejszego odbioru tekstu uporządkowano go, wprowadzając dodatkowe tytuły podane w nawiasach kwadratowych. Uporządkowano i jeśli było to możliwe uzupełniono wykaz członków Naczelnej Rady Ludowej oraz spis delegatów, dodano alfabetyczne zestawienie delegatów.