Publishing House
Proceed to the Publishing House

Słownictwo "Rozpraw literackich" Maurycego Mochnackiego

Milena Wojtyńska-Nowotka

Publisher: Dom wydawniczy Elipsa, 2019
Page(s): 238
Section:
ISBN/ISSN: 9788380172371
Paper edition

33,60 PLN 30,24 PLN

In Stock

 

Author: Milena Wojtyńska-Nowotka

Publisher: Dom wydawniczy Elipsa, 2019

Section:

Page(s): 238

ISBN/ISSN: 9788380172371

Monografia autorstwa Mileny Wojtyńskiej-Nowotki podejmuje problematykę dotąd nieopracowaną w polskiej literaturze językoznawczej:

1) zasobu leksykalnego jednego z kreatorów polskiego romantyzmu - Maurycego Mochnackiego - na podstawie jednego z jego najważniejszych dzieł, tj. Rozpraw literackich;

2) relacji między warstwą leksykalną idiolektu Maurycego Mochnackiego a leksyką XIX-wiecznej polszczyzny;

3) wkładu Maurycego Mochnackiego w rozwój systemu języka polskiego pierwszego trzydziestolecia XIX w.

To studium wpisuje się w nurt badań strukturalistycznych z zastosowaniem zarówno synchronicznych, jak i diachronicznych metod badawczych. Obejmuje ono analizę statystyczną słownictwa w tekście Rozpraw literackich, klasyfikację genetyczną słownictwa rodzimego i zapożyczonego oraz opis jego zróżnicowania na pola leksykalno-semantyczne.

Opracowanie, wartościowo poznawcze i oryginalne naukowo, należy oceniać jako dojrzały wkład w rozwój naszej wiedzy o kształcie i ewolucji języka polskiego w XIX wieku.