Publishing House
Proceed to the Publishing House

Leksyka pism Bolesława Prusa. Studia zebrane

Czachorowska Magdalena , ,

Publisher: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo, 2018
Page(s): 238
Section:
ISBN/ISSN: 9788380181984
Paper edition

30,00 PLN 27,00 PLN

In Stock

 

Author: Czachorowska Magdalena , ,

Publisher: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo, 2018

Section:

Page(s): 238

ISBN/ISSN: 9788380181984

Monografia stanowi efekt wieloletnich badań nad słownictwem utworów fabularnych Bolesława Prusa, które składają się na obraz idiolektu pisarza. Studia leksykalne powstawały od 2003 roku i ukazywały się sukcesywnie w różnych czasopismach oraz monografiach zbiorowych, wydanych w kilku ośrodkach uniwersyteckich. Rozproszone w wielu publikacjach w tym opracowaniu zostały zebrane, poprawione, czasem uzupełnione, ujednolicone i ułożone w zwartą całość. Tom składa się z dwudziestu studiów i podzielony został na dwie części. W pierwszej znalazły się teksty o charakterze ogólnym, poruszające zagadnienia kompleksowe, przede wszystkim zaś omawiające dany problem w całej twórczości Bolesława Prusa. Część druga monografii opisuje konkretne zagadnienia w poszczególnych utworach Bolesława Prusa.