Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady

red. Piotr Kalwiński , red. Agnieszka Karczewska

Wydawnictwo: TN KUL, 2018
Stron: 202
Dział:
ISBN/ISSN: 9788373068315
Wydanie papierowe

48,00 43,20

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Piotr Kalwiński , red. Agnieszka Karczewska

Wydawnictwo: TN KUL, 2018

Dział:

Stron: 202

ISBN/ISSN: 9788373068315

Tom Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady jest zbiorem dwunastu szkiców prezentujących wyniki badań nad powstałą w latach 1939—2018 literaturą polską. [...] Autorzy opracowań eksplorują zarówno twórczość autorów, którym poświęcono wiele miejsca, jak i teksty zupełnie nowe (np. powstająca po 2000 roku literatura dla dzieci i młodzieży) - nie wyczerpują zagadnienia [...], ale otwierają nowe perspektywy badawcze i wskazują wątki, które warto podjąć w przyszłości.

Dr hab. Łukasz Tomasz Sroka (UP im. KEN w Krakowie)

Pomimo upływu ponad siedemdziesięciu lat od zakończenia dru­giej wojny światowej refleksja nad jej źródłami, przebiegiem oraz kon­sekwencjami jest wciąż potrzebna. Tematyka tomu Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady, zredagowanego przez Piotra Kalwińskiego i Agnieszkę Karczewską, wpisuje się w ten nurt badań, w którym podejmowane są dyskusje odnoszące się do wątków teologicznych (zwłaszcza teodycealnych) i antropologicznych w litera­turze i sztuce poświęconej Szoa. [...] Prezentowana monografia [...] wnosi do dyskursu naukowego nowe i ważne ustalenia tyczące literackich możliwości ewokacji problematyki wiary, religii, teologii w kontekście Zagłady.

Dr hab. Ireneusz Piekarski (KUL)