Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zarys dziejów I Armii Konnej (1919-1923)

Aleksander Smoliński

Publisher: Eko-dom, 2003
Page(s): 160
Section:
ISBN/ISSN: 9788391624210

 

Author: Aleksander Smoliński

Publisher: Eko-dom, 2003

Section:

Page(s): 160

ISBN/ISSN: 9788391624210

W pracy przedstawiono zarys dziejów I Armii Konnej, czyli od momentu sformułowania aż do chwili jej likwidacji. W przypadku historii jej najstarszej dywizji kawalerii autor sięgnął do początków 1918 roku, kiedy to poczynała formować się Armia czerwona a wraz z nią pierwsze formacje „czerwonej konnicy”.

Głównym celem autora było ukazanie rozwoju organizacyjnego oraz O.de.B. tej strategicznej formacji kawalerii, ocena jej potencjalnych i rzeczywistych możliwości bojowych. W ogólnych zarysach przedstawiony został także udział I Armii Konnej w wojnie domowej w Rosji oraz jej walki z Wojskiem Polskim w kampanii 1920 roku.