Publishing House
Proceed to the Publishing House

66. Osowiecki rejon umocniony 1940-1941, część północna

Rafał Bujko, Łukasz Kozdroj, Marcin Kozdrój

Grpa badawcza Kriepost, 2018
Page(s): 336
Section:
ISBN: 9788395098789
 
 
 

 

Rafał Bujko, Łukasz Kozdroj, Marcin Kozdrój

Grpa badawcza Kriepost, 2018

Section:

Page(s): 336

ISBN: 9788395098789

Powstały w latach 1940-1941 na zachodni rubieżach zwiazku Radzieckiego system umocnień należał do największych w historii. Współcześnie jest on mało znany i słabo zbadany. Grupa Badawcza "Kriepost" od kilkunastu lat zajmuje się dokumentowaniem staniu zachowania schronów bojowych "Linii Mołotowa" oraz popularyzacją wiedzy na ich temat.

Książka zawiera szczegółowy opis trzynastu radzieckich punktów oporu północnej części 66 Osowieckiego Rejonu Umocnionego, położonych w rejonie Osowca i Szczuczyna, w północno-wschodniej Polsce. Ponadto autorzy zajęli się problematyką umocnień polowych, wojskowymi kolejkami wąskotorowymi, oraz unikalną, zastosowaną tylko na tym obszarze, podziemną komunikacją pomiędzy schronami. We wstepnych rozdziałach zawarto zarys historii "Linii Mołotowa" i przebiegu działań wojennych na omawianym terenie.

Tekst uzupelniono obszernym materiałem statystycznym, ilustracyjnym, kartograficznym i multimedialnym.