Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Tłumaczenie specjalistyczne - język rosyjski

Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, 2017
Stron: 264
Dział:
ISBN: 9788380129740
 
 
 

 

Jolanta Lubocha-Kruglik, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

 

Wybrane publikacje: Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi; Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku polskim i rosyjskim, współautorka książki Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami, współautorka kilkunastu słowników dwujęzycznych i tematycznych (wyd. Langenscheidt i PWN), autorka kilkudziesięciu artykułów z tłumaczenia artystycznego i specjalistycznego, językoznawstwa konfrontatywnego i gramatyki komunikacyjnej. [27.12.2016]

Oksana Małysa, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki.

 

Wybrane publikacje: Текстовые категории в публицистическом стиле (сопоставительный русско-польский анализ); Комиссивные речевые жанры. Сопоставительный русско-польский аспект, współautorka książki Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami i skryptu Tradycje religijno-kulturowe prawosławia i katolicyzmu, autorka kilkudziesięciu artykułów z tłumaczenia artystycznego i specjalistycznego, genologii lingwistycznej i lingwodydaktyki. [27.04.2016]