Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Reinterpretacja Księgi Jeremiasza w Apokalipsie św. Jana

Garbacki Łukasz , ,

Wydawnictwo: Bernardinum, 2018
Stron: 246
Dział:
ISBN/ISSN: 9788381271301

 

Autor: Garbacki Łukasz , ,

Wydawnictwo: Bernardinum, 2018

Dział:

Stron: 246

ISBN/ISSN: 9788381271301

W nurt studiów, które podejmują problematykę zależności obu Testamentów, wpisuje się recenzowana  rozprawa  doktorska  ks.  Łukasza  Garbackiego.  Autor  podejmuje  zagadnienie reinterpretacji Księgi Jeremiasza w ostatniej Księdze Nowego Testamentu, jaką jest Apokalipsa Janowa.  Prowadzone  przez  Doktoranta  poprawne  analizy,  liczne  odwołanie  się  do  literatury fachowej  oraz  słuszne  i  celne  formułowanie  wniosków  prowadzą  jednoznacznie  do przekonania,  że  opanował  on  dobrze  warsztat  biblisty. Prezentowana rozprawa doktorska stanowi ważny wkład naukowy w badania literackie i teologiczne zależności Księgi Jeremiasza i Apokalipsy Janowej, a szerzej Starego i Nowego Testamentu.

Ks. dr hab. prof. UAM Paweł Podeszwa

                                              

 Należy docenić odwagę Doktoranta w podjęciu się opracowania tego tematu. Nie istnieje na świecie w opracowaniach egzegetycznych na temat Ap pozycja, która w sposób systematyczny odpowiadałaby na pytanie o użycie Księgi Jeremiasza w ostatniej księdze NT. Nie istnieje także systematyczne opracowanie metodologii, jaką powinien posługiwać się badacz studiujący wzajemne zależności tekstów ST i NT. Doktorant zatem musiał wykazać się dość daleko posuniętą dojrzałością naukową i oryginalnością w swoich analizach. Rozprawa doktorska ks. Łukasza Garbackiego Reinterpretacja Księgi Jeremiasza w Apokalipsie  św. Jana stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, jakim jest sposób wykorzystania starotestamentalnej Księgi Jeremiasza w nowotestamentalnej Księdze  Apokalipsy  św. Jana.   

Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

 

Ks. Łukasz Garbacki (ur. 1987) – kapłan diecezji elbląskiej, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu – mgr teologii (2012), absolwent Wydziału Teologii UWM    w Olsztynie, na którym uzyskał licencjat z teologii biblijnej (2014), doktorat z teologii biblijnej (2017), wykładowca      Elbląskiej Szkoły Biblijnej przy Wyższym Seminarium    Duchownym w Elblągu. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich.