Publishing House
Proceed to the Publishing House

Patriotyczny obowiązek. O turystyce zaangażowanej

red. Iwona Janicka

Publisher: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo, 2018
Page(s): 360
Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, 3
Section:
ISBN/ISSN: 9788378657057

 

Author: red. Iwona Janicka

Publisher: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo, 2018

Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, 3

Section:

Page(s): 360

ISBN/ISSN: 9788378657057

Turystyka o podłożu patriotycznym spotykana była już w starożytności.Podobnie w średniowieczu i epoce nowożytnej wypadało bywać w miejscach szczególnie ważnych dla historii danego kraju, ale to w okresie romantyzmu i wieku XIX, kiedy rozwijały się ruchy narodowowyzwoleńcze i zjednoczeniowe, nacjonalizm, obserwujemy nasilenie się zainteresowania krajem ojczystym, jego historią, kulturą, przyrodą. Wówczas też na szeroką skalę rozwinęło się krajoznawstwo, czego wyrazem było powstawanie organizacji propagujących walory ziemi ojczystej.

Niniejsza książka jest poświęcona właśnie takiej turystyce – turystyce patriotycznej. Jej Autorzy szeroko potraktowali temat – znajdziemy tu bowiem zarówno wspomnienia z podróży odbywanych w poprzednich wiekach przez historyków, poetów, pisarzy, urzędników, w końcu „zwykłych” ludzi, ale również refleksje nad współczesną turystyką i turystą, propozycje wycieczek do miejsc, które warto zwiedzić choćby z powodu ich dawnych związków z Polską. Warto podkreślić, że książkę tę współtworzyli przedstawiciele różnych dziedzin i dyscyplin naukowych – historycy, geografowie, socjologowie, a także poloniści, kulturoznawcy, etnografowie, przewodnicy turystyczni, pracownicy obiektów turystycznych, muzealnych itp.