Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zakony mendykanckie w Prusach Krzyżackich i Królewskich od XIII do połowy XVI wieku

Rafał Kubicki

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2018
Page(s): 450
Section:
ISBN: 9788378656050
 
 
 

 

Rafał Kubicki

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2018

Section:

Page(s): 450

ISBN: 9788378656050

Funkcjonowanie zakonów mendykanckich w Prusach Krzyżackich i Królewskich rozpatrywano dotychczas zazwyczaj oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych zgromadzeń. Książka stanowi próbę całościowego spojrzenia na znaczenie mendykantów w społeczeństwie średniowiecznym tych obszarów widzianych jako odrębna, a zarazem względnie jednolita forma organizacyjna w ramach struktur Kościoła, która realizowała określone funkcje w życiu religijnym ówczesnych społeczności, zamieszkujących przede wszystkim miasta i ich bezpośrednie zaplecze.