Publishing House
Proceed to the Publishing House

Problemy przekładu na język zdominowany

Hanna Makurat-Snuzik

Publisher: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo, 2019
Page(s): 238
Section:
ISBN/ISSN: 9788378657699

 

Author: Hanna Makurat-Snuzik

Publisher: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo, 2019

Section:

Page(s): 238

ISBN/ISSN: 9788378657699

Sądzę, że Hanna Makurat-Snuzik znalazła właściwe narzędzia  dla przedstawienia interesującego ją fenomenu, jakim są tłumaczenia  literatury pięknej na regionalny język kaszubski. Spojrzenie bowiem  na problemy tłumaczeń na kaszubszczyznę dzieł literackich poprzez pryzmat teorii asymetrii językowej i koncepcji języków oraz kultur zdominowanych, jakie zaproponowała autorka, pozwala jej ukazać  ich miejsce i wartość we współczesnym świecie, uwzględniając  równocześnie polityczno-prawną sytuację tzw. języków mniejszych,  do jakich należy etnolekt kaszubski, oraz podkreślić rolę, jaką on właśnie ma w nim do odegrania. Hanna Makurat-Snuzik  przywołała również  postkolonialny nurt badań nad przekładem, co pozwoliło jej zinterpretować kulturę źródłową i docelową w kategoriach „kolonizatora”  i „skolonizowanego”.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Sławkowej