Publishing House
Proceed to the Publishing House

Dylematy pieczy zastępczej

Marta Danecka , Adam Kęska , Rafał Pląsek

Publisher: Instytut Studiów Politycznych Polskiej , 2018
Page(s): 226
Section:
ISBN/ISSN: 9788365972507

 

Author: Marta Danecka , Adam Kęska , Rafał Pląsek

Publisher: Instytut Studiów Politycznych Polskiej , 2018

Section:

Page(s): 226

ISBN/ISSN: 9788365972507

Książka „Dylematy pieczy zastępczej” stanowi wynik badań poświęconych przemianom systemu opieki nad dziećmi znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Jednym z zadań współczesnego społeczeństwa rozwiniętego jest ochrona jego najsłabszych członków. Poszukiwania instytucjonalnych rozwiązań w tym zakresie powinny prowadzić do ograniczania marginalizacji społecznej, przełamywania barier rozwojowych i edukacyjnych. Tymczasem dzieci objęte pieczą zastępczą często są ofiarami różnie pojmowanych interesów dziecka oraz roli rodziny, co w konsekwencji prowadzi do blokowania ścieżki awansu w strukturze społecznej.

Niniejsza książka wnosi nowy wkład do teorii, ponieważ jej autorzy stworzyli własną klasyfikację funkcji rodziny w odniesieniu do rodzin zastępczych. Zawiera wiele nowych, cennych refleksji na temat elementów blokujących skuteczność polskiego systemu pieczy zastępczej.