Publishing House
Proceed to the Publishing House

Kształtowanie się polskiego prawa szkolnego od XVIII do XX wieku. Zarys historyczny i wybór materiałów źródłowych

Danuta Krześniak-Firlej , Stanisław Majewski , Waldemar Firlej

Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowsk, 0
Page(s): 978
Section:
ISBN/ISSN: 978978837133515