Publishing House
Proceed to the Publishing House

Vox Patrum 2018/70. Monastycyzm w epoce patrystycznej. Słowo i obraz w kulturze bizantyńskiej

Publisher: Wydawnictwo KUL, 2018
Page(s): 853
Section:
ISBN/ISSN: 08609411