Publishing House
Proceed to the Publishing House

Wino i historia. Studia z historii wina w Polsce, t. II

red. Dorota Dias-Lewandowska , red. Gabriel Kurczewski

Publisher: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddzia, 2018
Page(s): 292
Section:
ISBN/ISSN: 9788394664640
Paper edition

70,00 PLN 63,00 PLN

In Stock

 

Author: red. Dorota Dias-Lewandowska , red. Gabriel Kurczewski

Publisher: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddzia, 2018

Section:

Page(s): 292

ISBN/ISSN: 9788394664640

Kolejny tom rozpraw z serii „Studia z historii wina”, wygłoszonych podczas ogólnopolskiej sesji naukowej w 2017 roku. Temat drugiej sesji naukowej Klubu Historii i Kultury Wina i jednocześnie tytuł niniejszego tomu – czytamy we wstępie - „Wino i historia” kieruje nas częściowo w stronę ekonomicznych i politycznych uwarunkowań polskiego – i nie tylko (robimy wyjątek dla Anglii i Włoch) – wina oraz ukazuje problemy, przed jakimi stajemy jako badacze mało, jak dotąd, przebadanego obszaru polskiej kultury. Lektura tego niezmiernie interesującego tomu to zarazem wędrówka przez historię obyczaju, medycyny, gospodarki, ale, co ciekawe i polityki. Tom otwiera rozprawa o staro- i nowotestamentowej symbolice wina ks. bp Michała Janochy. Autorzy kolejnych tekstów pozwalają z kolei zapoznać się z rolą, jaką wino odgrywało w kulturze sarmackiej w opozycji do piwa i wódki, jakie medyczne właściwości przypisywano mu w brytyjskiej dziewiętnastowiecznej prasie, a także z miejscem winiarni Teofila Fukiera w historii Starego Miasta i dawnej Warszawy. Wspomniany wcześniej wątek polityczny to ciekawy aspekt instrumentalizacji wina i winobrania, wykorzystanych dla zorganizowania „Festa dell'uva”, „Święta wina” we Włoszech Mussoliniego. Rozmaite filiacje między bieżącą polityką obozu sanacji a środowiskiem winiarskim na Podolu, prezentuje rozprawa Wojciecha Włodarczyka Święto a państwo. „Obchody winobrania” w Zaleszczykach w latach 1935-1939. Wątek polityczny pojawia się również w zamykającym tom artykule, poświęconym zielonogórskiemu winiarstwu, które, mimo tradycji sięgających początków XIX wieku, musiało przestawić się z win musujących, kojarzonych z burżuazyjną kulturą, na wina owocowe.
Do tradycji produkcji win musujących w regionie zielonogórskim powrócono w 2014 roku, gdy na rynku pojawiło się wino musujące o historycznej nazwie „Grempler-Sekt”.
Bogato ilustrowana publikacja zawiera streszczenia w jęz. angielskim oraz indeks osób, indeks miejsc, indeks szczepów oraz nazw i określeń win gronowych.