Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Odpowiedzialność członków egzekutywy przed Trybunałem Stanu w III Rzeczypospolitej Polskiej

Monika Kowalska

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018
Stron: 494
Dział:
ISBN: 9788322790939

 

Monika Kowalska

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018

Dział:

Stron: 494

ISBN: 9788322790939

Podjęta w publikacji analiza dokonana została w kontekście adekwatnego dyskursu teoretycznego i oparta na naukowych metodach uznanych w literaturze przedmiotu. Stanowi niewątpliwie uzupełnienie istniejących na rynku wydawniczym pozycji dotyczących statusu piastunów władzy wykonawczej w Polsce i zakresu ich odpowiedzialności. Jako taka poszerza dostępną wiedzę w podjętym obszarze badawczym.

Rozprawa została pomyślana jako studium politologiczne, jednak z dużym komponentem zagadnień prawnych. Ocenić ją tym samym należy jako interdyscyplinarną, co podnosi walory poznawcze, sytuując w zbiorze prac o pożądanym modelu. Jeśli chodzi o wartość poznawczą poszczególnych części rozprawy, jak i jej całości, to jest ona niekwestionowana. Zarówno idea przewodnia rozprawy, sposób ujęcia tematu, konstrukcja pracy, dowodzenie, a także wnioski płynące z przeprowadzonych badań przekonują, iż mamy do czynienia z dziełem o walorach naukowych.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Bogumiła Szmulika