Publishing House
Proceed to the Publishing House

Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich z.29

Publisher: Ossolineum. Z.N.im.Ossolińskich Wydawni, 2019
Section:
ISBN/ISSN: 1230221X
Paper edition

30,00 PLN 27,00 PLN

In Stock

 

Author:

Publisher: Ossolineum. Z.N.im.Ossolińskich Wydawni, 2019

Section:

ISBN/ISSN: 1230221X

„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem naukowym o szerokim profilu historycznym z akcentem postawionym na zagadnienia biblioteczno-muzealne. Pismo pod tym tytułem ukazuje się od 1992 roku, ale jego korzenie sięgają początków Ossolineum i woli jego założyciela, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, który powołując Zakład do istnienia, wyrażał chęć utworzenia własnego periodyku.

Na łamach „Czasopisma ZNiO” ukazują się teksty prezentujące zbiory instytucji, popularyzujące jej historię i bieżącą działalność, a także omawiające relacje, jakie łączą Ossolineum z Lwowską Narodową Naukową Biblioteką im. Wasyla Stefanyka. W Ossolińskim periodyku jest także miejsce na opracowania rękopisów oraz na prace niezwiązane bezpośrednio z Zakładem: analizuje się tu utwory literackie i omawia ważne zjawiska z historii Polski oraz z dziejów polskiej kultury i sztuki.