Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Z polskich studiów slawistycznych 1. Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka

red. Boguslaw Zielinski

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2018
Stron: 340
Dział:
ISBN: 9788323233107
 
 
 

 

Utopia w literaturze chorwackiej a idea postępu. Studium z historii idei doby nowoczesności
Polski wpływ na rosyjskie dziennikarstwo w latach 20.-30. XIX wieku
Polska poezja kobiet XX wieku - próba porządkowania doświadczeń
Słowiańszczyzna jako temat polskiego romantyzmu
O użyteczności schematów periodyzacyjnych. Zarys problemu na przykładzie staroserbskiej literatury
Solidarność z życiem w kulturze tradycyjnej - od zasady do postulatu
Słowiańskość w dziewiętnastowiecznych polskich koncepcjach ultramontańskich
Dialog, jednokierunkowy transfer czy nieporozumienie międzykulturowe? Semantyka idei konserwatywnej w Bułgarii
Hymnografia krajów byłej Jugosławii po 1989 roku