Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta

Andrzej Nowakowski

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2018
Stron: 366
Dział:
ISBN: 9788379965250
 
 
 

 

Andrzej Nowakowski

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2018

Dział:

Stron: 366

ISBN: 9788379965250

SPIS TREŚCI

 

Wykaz skrótów

 

Słowo wstępne

 

Rozdział I

Wprowadzenie „nowych porządków” w Wadowicach (1945–1949)

1. „Wolność” bez niepodległości. „Nowe porządki” (1945–1949)

2. Przejawy kontestacji „nowych porządków” w mieście

3. Resztki „burżuazyjnej” demokracji – dla zachowania pozorów

 

Rozdział II

System stalinowski w mieście (1948/49–1956)

1. Burzenie „starego porządku”

2. Prymat ideologii nad rozsądkiem. Nowe struktury lokalnej władzy

3. Czy „ostoja” przetrwa?

3.1. Piękna karta księdza proboszcza Leonarda Prochownika i innych wadowickich kapłanów

3.2. Rozpoczęcie i zaostrzenie walki z religią i Kościołem

4. Zjawisko homo sovieticus w Wadowicach

 

Rozdział III

Pod rządami Władysława Gomułki (1956–1970)

1. Czy „odwilż” w Wadowicach (1956/57)?

2. Wraca „stare” do miasta – koniec lat pięćdziesiątych i lata sześćdziesiąte XX wieku

3. Wadowicka walka o „rząd dusz” – Milenium, jubileusz gimnazjum i peregrynacja (1966–1968)

3.1. Obchody milenijne w Wadowicach (rok 1966)

3.2. Puste ramy w wadowickiej farze i okolicznych parafiach (rok 1968)

4. Wzmożona indoktrynacja wadowickiej młodzieży

5. Schyłek rządów Gomułki w Wadowicach

 

Rozdział IV

Dekada rządów Edwarda Gierka i jej przejawy w mieście (1971–1980)

1. „Konsumpcyjny” komunizm w Wadowicach

1.1. Odnowa systemu czy „wielka stabilizacja”?

1.2. Reformy rzeczywiste czy pozorowane?

1.3. „Nowoczesność” czy walka z tradycją?

1.4. Czerwiec 1976 roku i jego następstwa

1.5. Dylematy wadowickiej społeczności. „Równi i równiejsi”

1.6. Życie Wadowic w latach 1977–1978

2 „Odnowił oblicze tej ziemi”. Wadowice między 16 października 1978 roku a lipcem 1980 roku

2.1. Habemus papam – i co dalej?

2.2. Przyjedzie czy nie przyjedzie?

2.3. Przyjechał! Pamiętny dzień 7 czerwca 1979 roku w Wadowicach

2.4. Pokłosie papieskiej wizyty

 

Rozdział V

Powstanie i działalność NSZZ „Solidarność” w Wadowicach (sierpień 1980 12 grudnia 1981)

1. Gorący sierpień i wrzesień 1980 roku w mieście i kraju

2. Pierwsze struktury „Solidarności” w Wadowicach

3. Komisja Koordynacyjna „Solidarności” i jej działalność

3.1. Postulaty Związku pod adresem władz

4. Między spokojem i napięciem (zima–wiosna 1981 roku)

5. Stabilizacja struktur Związku w Wadowicach

5.1. Walka o imponderabilia

5.2. Marcin Wadowita znów patronem wadowickiego liceum

5.3. „Ducha nie gaście”

5.4. Bój o pomnik – wygrany!

6. „Solidarność” rolnicza i rzemieślnicza w Wadowicach

7. Koniec już bliski?

 

Rozdział VI

Wadowickie społeczeństwo i „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego (13 grudnia 1981 roku)

1. Przez zaskoczenie. Wprowadzenie stanu wojennego w kraju i mieście

1.1. Nocna „branka” w Wadowicach i okolicy

1.2. Inny świat w odosobnieniu

2. Represje władz po wprowadzeniu stanu wojennego

3. „Byle do wiosny”

4. Przypadek Józefa Zemana

5. Co dalej?

 

Rozdział VII

„Długa droga”. Wadowicka „Solidarność” poza prawem (1982/83–1988)

1. Nadzieja pośród beznadziejności. Pierwsze lata „normalizacji”

2. Papież i Nobel (rok 1983)

3. Przeczekać stagnację

4. SB rośnie w siłę. Represje i odpowiedź opozycji

5. Liderzy sprzeciwu

6. „Róbmy swoje”. Wydawnictwa „drugiego obiegu” w Wadowicach i okolicy

7. Co dalej z rolniczą „Solidarnością”?

8. Klub Inteligencji Katolickiej i Dom Papieża (rok 1984) wyspami wolności w Wadowicach

9. Między „normalizacją” a liberalizacją (1985–1987)

10. „Mówię o was i za was”. Kryzys systemu (1987–1988)

 

Rozdział VIII

Reaktywowanie działalności „Solidarności” w Wadowicach. Początki „nowego rozdziału” (1989–1990)

1. Pierwsze kroki wadowickiej „Solidarności” w nowych warunkach

2. Powstanie i działalność Komitetu Obywatelskiego Ziemi Wadowickiej (1989–1990)

2.1. „Kontraktowe” wybory w 1989 roku w Wadowicach i okolicy

3. Początki „społeczeństwa obywatelskiego” w mieście

3.1. Pierwsze wolne wybory samorządowe (27 maja 1990 roku)

3.2. Powstanie odrodzonego samorządu miejskiego i jego problemy

4. Idzie „nowe”

 

Podsumowanie

Aneks

I. Dokumenty

II. Dane dotyczące historii Wadowic w latach 1945–1990

Wykaz tabel, fotografii i dokumentów

Bibliografia

Indeks osób

Indeks nazw geograficznych

Summary