Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zaprzepaszczona rewolucja. Robotnicza rewolucja społeczna "Solidarności

Wojciech Błasiak

ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYDAWNICTWO NAUKOWE, 2018
Stron: 646
Dział:
ISBN: 9788371649929
 
 
 

 

Studium pierwsze. Strajkowe tworzenie świata robotniczej
solidarności 1980 roku na Śląsku
1. Śląsk jako kolonizowane wewnętrznie centrum przemysłowe
Polski Ludowej
2. Reprodukcja regionalnej struktury społecznej
3. Okres mobilizacji przedstrajkowej
4. Wybuch strajków
5. Przebieg strajków
6. Rezultaty strajków
Studium drugie. Czasoprzestrzeń społeczna solidarnościowej
rewolucji – Przestrzeń konfliktów społecznych w Polsce:
1 lipca 1980–12 grudnia 1981
Uwagi wstępne
1. Konflikty miejskie
(...)
2. Konflikty wiejskie
(...)
Studium trzecie. Polska Ludowa w perspektywie robotniczej
rewolucji społecznej „Solidarności”
1. Rozwój podległy Polski Ludowej w semiperyferyjnych
strukturach systemu światowego
2. Granice i bariery totalitarnego rozwoju podległego
3. „Strategia przyspieszonego rozwoju” peryferyzujących
zależności globalnych i jej konsekwencje
4. Wybuch, dynamika oraz struktura robotniczej rewolucji
społecznej „Solidarności”
(...)
5. Komunistyczna kontrrewolucja i jej klęska
6. Postsolidarnościowe epitafium szokowej transformacji
7. Utracone szanse historyczne Polski