Publishing House
Proceed to the Publishing House

Drogi do nowoczesności. Brytyjskie, francuskie i amerykańskie Oświecenia

Gertrude Himmelfarb

Teologia polityczna, 2018
Page(s): 352
Section:
ISBN: 9788362884698
 
 
 

 

Gertrude Himmelfarb

Teologia polityczna, 2018

Section:

Page(s): 352

ISBN: 9788362884698

"Drogi do nowoczesności. Brytyjskie, francuskie i amerykańskie Oświecenia" rozpoczynają się deklaracją Gertrude Himmelfarb, zgodnie z którą "książka ta stanowi ambitną próbę odzyskania Oświecenia". Autorka, wybitna amerykańska historyk, która za swój wkład do humanistyki otrzymała w 2004 roku National Humanities Medal, podejmuje próbę gruntownej rewizji potocznego sposobu postrzegania oświeceniowych źródeł zachodniej nowoczesności. Walcząc z frankocentrycznymi interpretacjami, według których podstawowym osiągnięciem Oświecenia jest sformułowana przez francuskich philosophes wizja rozumu i ludzkiej racjonalności, stara się wykazać, że Oświecenie było zjawiskiem głęboko zróżnicowanym. W tym celu odwołuje się przede wszystkim do Oświecenia brytyjskiego, istotnie różniącego się od modelu francuskiego, a także do tradycji amerykańskiej.