Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Msze czterogłosowe / The Masses for Four Voices + CD

Jakub Gołąbek

MUSICA IAGELLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2017
Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviens;
Stron: 124
Dział:
ISBN: 9788370992194
 
 
 

 

Tom siódmy serii MECCA zawiera sześć mszy czterogłosowych. Skomponowane zostały przez działającego w krakowskiej kapeli katedralnej w latach 1774-1789 Jakuba Gołąbka. Do niedawna w literaturze wymieniano tylko cztery msze Gołąbka w obsadzie na cztery głosy wokalne. Od lat osiemdziesiątych odkryte zostały nieznane dotąd źródła zawierające czterogłosowe cykle mszalne. Należą one do typu sine Credo – obejmują części: Kyrie, Gloria, Sanctus i Agnus Dei. Cykle utrzymane są w tonacjach z niewielką liczbą znaków przykluczowych: C-dur, F-dur, g-moll.


Do edycji dołączone jest nagranie dwóch mszy, dokonane przez Zespół Męski Gregorianum. Specjalizuje się on w wykonawstwie muzyki renesansowej, zarówno świeckiej jaki i sakralnej. Zdobywał uznanie na festiwalach poświęconych muzyce dawnej.

The seventh volume of the MECCA series contains collection of six 4-voice Masses. They were composed by Jakub Gołąbek, who was active in the Cracow Cathedral ensemble probably between 1774-1789. Until recently the literature of the subject referred only to four 4-voice Masses a capella by Gołąbek. Since 1980s, another 4-voice Mass cycles, previously unknown, have been discovered. Gołąbek's 4-voice Mass cycles are of the sine Credo type; they include Kyrie, Gloria, Sanctus and Agnus Dei. The tonalities of the cycles employ few chromatic signs: C major, F major, G minor.

This edition includes records of two Masses by Men's Vocal Ensemble Gregorianum. They specialize in early music, both religious and secular. The group gained recognition during many early-music festivals.