Publishing House
Proceed to the Publishing House

Edukacyjne konteksty konstruktywizmu

red. Jacek Moroz , red. Oskar Szwabowski , red. Janina Świrko

Publisher: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2019
Page(s): 294
Section:
ISBN/ISSN: 9788366107113

 

Author: red. Jacek Moroz , red. Oskar Szwabowski , red. Janina Świrko

Publisher: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2019

Section:

Page(s): 294

ISBN/ISSN: 9788366107113

„Podstawowym celem prezentowanej monografii jest przedstawienie i przedyskutowanie możliwie najszerszych kontekstów konstruktywizmu. Przyjmując, iż konstruktywistyczny model kształcenia stanowi alternatywę dla edukacji o charakterze transmisyjnym, zrywając jednocześnie z dotychczasową ideologią funkcjonalistycznego społeczeństwa, wskazywaliśmy – choćby na mocy formuły zaproponowanej książki – na deliberatywny charakter zarówno samego konstruktywizmu, jak i koncepcji kształcenia zeń wyprowadzanej. W konsekwencji monografia Edukacyjne konteksty konstruktywizmu przybrała postać dwoistą – z jednej strony będąc pozycją o tematyce interdyscyplinarnej, obejmującej zagadnienia z epistemologii, filozofii nauki, pogranicza psychologii, teorii komunikacji i socjologii, a także szeroko pojmowanej pedagogiki; z drugiej zaś ogniskując ową interdyscyplinarność na problematyce edukacyjnej, gdzie poruszana tematyka tyczy się zagadnień stricte dydaktycznych”.

Jacek Moroz