Publishing House
Proceed to the Publishing House

Nurty etyki. Od starożytności do nowoczesności

Władysław Zuziak

Publisher: Akademia Ignatianum, 2018
Page(s): 456
Section:
ISBN/ISSN: 9788376143965
Paper edition

59,00 PLN 53,10 PLN

In Stock

 

Author: Władysław Zuziak

Publisher: Akademia Ignatianum, 2018

Section:

Page(s): 456

ISBN/ISSN: 9788376143965

Monografia pt. Nurty etyki. Od starożytności do nowożytności jest podręcznikiem pisanym z myślą o dydaktyce. Każdy podręcznik jest jakąś autorską propozycją prezentacji stanowisk i wyeksponowania określonych problemów. Zadaniem tego opracowania jest wprowadzenie czytelnika w zagadnienia etyczne osadzone w określonych modelach filozoficznych. To pierwszy krok na drodze poznania filozoficznych podstaw etyki i dlatego jest on tak ważny. Autor starał się z powodzeniem zadanie to zrealizować, posługując się jasnym językiem i jasnym komentarzem. Z tych powodów omawiany podręcznik może się stać pouczającą lekturą dla wszystkich zainteresowanych etyką. Etyka i jej dziedzictwo są zawsze osadzone w tradycyjnie rozumianych kulturach, wzorcach postępowania, w tabelach wartości i obowiązujących normach. I to one stają się dzisiaj przedmiotem polemik, krytyki czy apologii, wymagają zatem bardzo wnikliwego przemyślenia w sferze publicznej, w czym może pomóc lektura tego podręcznika.

Dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW