Publishing House
Proceed to the Publishing House

Pisma wszystkie. Notatki twórcze, t. III: Kompozycja. Zeszyty I-III. 1896-1898

Bolesław Prus , oprac. Magdalena Kreft , oprac. Anna Martuszewska

Publisher: Wydawnictwo Episteme, 2017
Page(s): 506
Section:
ISBN/ISSN: 9788365172143
Paper edition

48,50 PLN 43,65 PLN

In Stock

 

Author: Bolesław Prus , oprac. Magdalena Kreft , oprac. Anna Martuszewska

Publisher: Wydawnictwo Episteme, 2017

Section:

Page(s): 506

ISBN/ISSN: 9788365172143

W serii G pomieszczono notatki Aleksandra Głowackiego tworzone w ciągu całego życia, dotąd znane tylko fragmentarycznie nawet badaczom jego twórczości; większość zapisków dotyczyła zagadnień literackich, stąd nazwa "notatki twórcze". Główne bloki notatek, stanowiące w tej edycji jądra tomów, to brulion-pamiętnik (w Notatkach "lubelskich"), następnie zaś - zapisywane w latach 1886-1889 Notatki o kompozycji, Zeszyty o kompozycji z lat 1896-1899, Notesy-"książeczki" o kompozycji z lat 1898-1906, a wreszcie późne notesy z lat 1906-1912.

Drugi tom z serii zawiera zapisywane w latach 1896-1898 notatki dotyczące problematyki twórczości literackiej. Zapiski tworzyły trzy zeszyty, z których dwa pierwsze opatrzone były tytułem Kompozycja. Zapiski umieszczane w zeszytach poświęconych kompozycji pod wieloma względami są podobne do tych, które czytelnicy odnajdą w Notatkach o kompozycji (1886-1889). Również one nigdy dotąd nie zostały opublikowane w całości. Tematyka zeszytów dotyczy szeroko pojętych zagadnień literatury i sztuki.