Publishing House
Proceed to the Publishing House

Humanitarny wymiar użycia sił zbrojnych. Teoria i praktyka operacji humanitarnych

Maciej Marszałek

Publisher: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2018
Page(s): 188
Section:
ISBN/ISSN: 9788380857568

 

Author: Maciej Marszałek

Publisher: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2018

Section:

Page(s): 188

ISBN/ISSN: 9788380857568

Książka poświęcona jest użyciu sił zbrojnych w operacjach humanitarnych, czyli w działaniach ukierunkowanych na niesienie pomocy cierpiącej ludności cywilnej. Operacje te mogą być prowadzone zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami w ramach szeroko zakrojonej pomocy dla państwa dotkniętego katastrofą naturalną lub katastrofą wywołaną świadomą działalnością człowieka (konflikty zbrojne międzypaństwowe i wewnętrzne).