Publishing House
Proceed to the Publishing House

Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich

Bożena Popiołek

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, 2018
Page(s): 452
Section:
ISBN: 9788380841147
 
 
 

 

Praca ukazuje zderzenie się dwóch mentalności: sarmackiej i tej nazwanej przez Autorkę światową. Czytelnik może lepiej zrozumieć, jak myślały kobiety baroku, poznać ich relacje ze światem. Ukazano kobiecą codzienność, rozmaite troski i radości. Uwidoczniona została głęboka religijność kobiet tej epoki, zderzona z przywiązaniem do ziemskich wartości i pragnień. Prace Monograficzne 828