Publishing House
Proceed to the Publishing House

Kontrolowanie w dowodzeniu wojskami lądowymi na poziomie taktycznym - uwarunkowania organizacyjne i funkcjonalne

red. Dariusz Szkołuda , red. Marek Strzoda

Publisher: Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2018
Page(s): 204
Section:
ISBN/ISSN: 9788380199996
Paper edition

42,00 PLN 37,80 PLN

In Stock

 

Author: red. Dariusz Szkołuda , red. Marek Strzoda

Publisher: Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2018

Section:

Page(s): 204

ISBN/ISSN: 9788380199996

Współczesne działanie sił zbrojnych oraz ich części wydzielonych do realizacji konkretnych zadań jest zjawiskiem złożonym i interdyscyplinarnym. Warunkiem efektywnego dowodzenia jest osiągnięcie zakładanych celów przez łączenie działania wielu podmiotów. Powoduje to konieczność od-niesienia się, między innymi, do aspektów organizacyjnych, koncepcyjnych, technicznych oraz społecznych. Przedstawianie poszczególnych zagadnień dotyczących dowodzenia, w tym także realizacji jego poszczególnych funkcji – planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania – wymaga systemowego podejścia. Prowadzony proces poznawczy może dotyczyć dowodzenia jako całości, można także rozpatrywać oddzielnie poszczególne elementy systemu oraz pokazać jego związki z pozostałymi częściami. Podejście takie spowodowało, że w niniejszej publikacji przedstawione zostały wybrane zagadnienia dotyczące uwarunkowań realizacji kontroli w dowodzeniu wojskami.

Fragment Wstępu