Publishing House
Proceed to the Publishing House

My z nich 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku

Zofia Zaron , Zbigniew Greń , Krystyna Kleszczowa

Publisher: BEL-Studio, 2018
Page(s): 212
Section:
ISBN/ISSN: 9788377982686
Paper edition

37,00 PLN 33,30 PLN

In Stock

 

Author: Zofia Zaron , Zbigniew Greń , Krystyna Kleszczowa

Publisher: BEL-Studio, 2018

Section:

Page(s): 212

ISBN/ISSN: 9788377982686

Układ tomu jest alfabetyczny, według nazwisk przywoływanych językoznawców. Podobnie jak w pierwszym tomie cyklu My z Nich, sporo miejsca zajmują teksty przypominające sylwetki naukowe językoznawców polonistów (Czesław Bartula, Kazimierz Dejna, Monika Gruchmanowa, Marian Kucała, Stefan Reczek, Stanisław Urbańczyk, Alfred Zaręba), działających w różnych ośrodkach naukowych w kraju, sięgnięto też po doświadczenia polonistyki emigracyjnej – w tekście o Stanisławie Westfalu. Nie mniej miejsca poświęcono dla przypomnienia dorobku naukowego slawistycznego (Tadeusz Milewski, Alfred Zaręba, Czesław Bartula), a zwłaszcza rutenistyki (Władysław Kuraszkiewicz, Michał Łesiów), białorutenistyki (Antonina Obrębska-Jabłońska, Halina Turska), bohemistyki (Stanisław Urbańczyk), sorabistyki (Ewa Rzetelska-Feleszko), a także osiągnięć indoeuropeistyki (Adam Heinz, Tadeusz Milewski), lituanistyki (Halina Turska, Stanisław Westfal), filologii klasycznej (Adam Heinz, Tadeusz Milewski) i językoznawstwa ogólnego (Adam Heinz, Tadeusz Milewski).