Publishing House
Proceed to the Publishing House

Świat arabski w języku, literaturze i kulturze

red. Magdalena Kubarek , red. Magdalena Lewicka

Publisher: Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2018
Page(s): 340
Section:
ISBN/ISSN: 9788380199415
Paper edition

44,80 PLN 40,32 PLN

In Stock

 

Author: red. Magdalena Kubarek , red. Magdalena Lewicka

Publisher: Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2018

Section:

Page(s): 340

ISBN/ISSN: 9788380199415

Książka Świat arabski w języku, historii i kulturze to niezwykle interesująca monografia ukazująca w wielu przypadkach nieznane aspekty kultury arabsko-muzułmańskiej, w innych zaś proponująca odmienne interpretacje problemów już znanych i zdawałoby się rozwiązanych.

[...] Zawarte w niniejszym tomie teksty oscylują wokół czterech zasadniczych osi tematycznych – islamu oraz literatury, języka i sztuki arabskiej. Można zatem powiedzieć, że poza badaniami historycznymi obejmują wszystkie główne nurty badań nad światem arabsko-muzułmańskim, jakie rozwijają się w Polsce. Stanowią one kontynuację problematyki, która w mniejszym lub większym stopniu buduje bardzo ważne pola eksploracyjne polskich badań arabistyczno-islamistycznych od momentu zaistnienia tej gałęzi orientalistyki w nauce polskiej.

[...] Proponowana Czytelnikowi książka pozostaje w ramach tematyki nakreślonej przez arabistyczno-islamistyczną tradycję, rozwija ją jednak w niezwykle twórczy sposób. Widać, jak jeszcze wiele jest do zrobienia w naszej dziedzinie. Rozważania Autorów niniejszego opracowania bez wątpienia mogą stanowić zachętę do prowadzenia własnych badań, rozwijających podjęte tu zagadnienia.        

 

Ze Wstępu prof. dra hab. Marka M. Dziekana