Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kapitalizm po polsku

Michał Szułdrzyński

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2003
Stron: 180
Studia i Analizy, 8
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371886997

 

Autor: Michał Szułdrzyński

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2003

Studia i Analizy, 8

Dział:

Stron: 180

ISBN/ISSN: 9788371886997

Opis:

Oczywistym założeniem wszystkich prezentowanych w niniejszym tomie tekstów jest niezwykle istotna rola gospodarki w nowoczesnym państwie. Gospodarka oparta jest zaś przede wszystkim na własności prywatnej. Dlatego też tom rozpoczynają dwa artykuły poświęcone własności. Miłowit Kuniński dowodzi w pierwszym, dlaczego własność wydaje się być w filozofii nowożytnej tak ściśle skorelowana z pojęciem wolności i dlaczego imperatyw ochrony wolności realizowany jest we współczesnych państwach dzięki ochronie własności. Ochrona własności wymaga dokładnego jej zdefiniowania: Bogdan Szlachta zastanawia się więc nad znaczeniem pojęcia własności, szczególnie na gruncie prawa. Kolejny artykuł pokazuje relację państwa i własności z innej perspektywy: Krzysztof Nędzyński opisując w nim sposób, w jaki własność obywateli buduje państwo w postaci przekazywanych przez nich państwu podatków, analizuje relację pomiędzy ich wysokością a dobrym państwem. Część prezentacji ekonomicznych podstaw państwa kończy Aleksander Surdej opisując mechanizmy, za pomocą których państwo reguluje relacje własności - poziom ingerencji państwa w gospodarkę. Konieczność tej ingerencji stanowi swoisty dowód na istnienie państwa; gdyby ingerencja ta nie była potrzebna, państwo nie musiałoby istnieć.

Część opisującą polskie realia rozpoczyna analiza polskiej gospodarki po 1989 roku pióra Tadeusza Syryjczyka. W kolejnym artykule Tomasz Gruszecki analizuje najbardziej charakterystyczne dla polskiej gospodarki koncepcje: etatystyczną, oligarchiczną i enterprenerską. Poważnym zagrożeniem dla polskiego państwa i gospodarki wydaje się korupcja, dlatego też jej poświęcone są artykuły Grażyny Kępińskiej i Antoniego Kamińskiego, przedstawiające ten problem z różnych perspektyw. Wydarzenia gospodarcze na świecie mają istotny wpływ na polską gospodarkę, więc w artykule kończącym część drugą Aleksander Surdej szczegółowo analizuje zjawisko globalizacji i jego konsekwencje dla tradycyjnie pojmowanej roli państwa.


Michał Szułdrzyński